Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

 

                                                                                                                                                                            Selfie 2020

 

 

UUSI TERVEYDENHOITO

 

Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019

https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/39279/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf

 

Kohta 3 on huolestuttava perus - ja ihmisoikeuksien kannalta, käsittelen asiaa alla.

 

 Lääkäriliiton hyökkäys perus- ja ihmisoikeuksia vastaan

 

Uskomushoitojen tarjoaminen kiellettävä lapsille, vakavasti sairaille, raskaana oleville ja muille haavoittuville ryhmille näin tuo esiin Lääkäriliitto eduskuntavaalitavoitteissaan vuodelle 2019. Mitään uskomushoito termiä täydentävistä taikka luontaishoidoista ei ole edes olemassa, tämä on halventava lääkäreiden oma määritelmä tutkituille täydentäville hoidoille. Tämänkaltainen täydentävien CAM-hoitojen tarjoamisen kieltämisen hanke kokonaisuudessaan heikentää lääkäriliiton arvovaltaa ja arvostusta. Suomi tarvitsee terveyden - ja ihmisoikeuksien edistämisen toimijoita, eri toimijoiden välinen vuoropuhelu, yhteistyö ja tutkimustoiminta tulee kansallisesti integroitua. Luotan perustuslakivaliokunnan oikeudentajuun käsitellessään tämänkaltaisia lakitavoitteita.

 

Lääkäriliiton hankkeessa kyse on psyykkisestä väkivallasta, jokainen väkivallan tieteelliseen viitekehykseen perehtynyt kykenee tämän tunnistamaan. Lääkäriliiton asenne on merkittävä ihmisoikeusongelma Suomessa, lähes yhtä merkittävä kuin naisiin kohdistuva väkivalta. Tietyille ihmisryhmille tutkittujen täydentävien hoitojen ja terapioiden tarjoamisen rajoittamisen näkökulma halventaa näiden ihmisten itsemääräämisoikeutta, yhdenvertaisuutta ja oikeutta tutkitun tiedon ja hoidon saantiin eli oikeutta oman terveytensä hoitamiseen. Ihmisillä on oikeus tasavertaiseen kohteluun, ilman että lailla joitakin ihmisryhmiä syrjitään, kuten lääkäriliiton hankkeessa on tavoitteena. Lapsilla on lain mukainen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti ja tulla terveys asioissakin kuulluksi. Ihmisillä on elinkeinon harjoittamisen oikeus eli oikeus työhön ja sananvapaus, oikeus tietojen levittämiseen kaikkien tiedotusvälineiden kautta. Edes lääkäriliitto ei voi näitä oikeuksia hävittää, ajatuksella rajoittaa sananvapautta eli tietoa tutkituista hoidoista, näiden tarjoamista ja tietoa hoitokokemuksista sekä työn tekemisen mahdollisuuksia. Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut jäsenmaitaan integroimaan täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (Complimentary and Alternative Medicine) ja perinteisen lääketieteen (Traditional Medicine) kansalliseen terveydenhoito järjestelmään.

 

Terveydenhoitoalan opiskelijat ja jo ammatissaan olevat tulee täydennyskouluttaa tutkittuihin täydentäviin hoitoihin (luontaishoitoihin) ja ennen kaikkea ihmisoikeuksiin. Mahdollistaen syrjivien asenteiden ja toimintamallien muuttumisen, vähentäen psyykkistä väkivaltaa ja syrjintää johtuen tiedon puutteesta. Lääkäriliitto ylläpitää asennetta vaatien jopa perus- ja ihmisoikeuksia syrjivää lakia asenteidensa legitimoimiseksi. Terveydenhoitoalan ammattilaisilla on ihmisoikeutena oikeus päästä opetukseen täydentävistä tutkituista hoidoista ja tulee rakentaa laillinen väylä käyttää tutkittuja täydentäviä hoitoja ammatissaan turvallisesti ja valvotusti. Valviralla tulisi olla erillinen rekisteri myös täydentäviä hoitoja antavista hoitajista, joilla ei ole terveydenhoitoalan tutkintoa ja näiltä hoitajilta olisi edellytetty lääketieteen opinnot. Terveydenhoito alalla toimijoiksi ei voida katsoa toimijoita, joilla ei ole ihmisen terveyden hoitamiseen edellyttävät tiedot ja taidot. Rekisteri antaa potilaalle suoran oikeusturva - ja kanteluväylän.

 

Marena Tiaskorpi-Mattila

Psykiatrinen sairaanhoitaja, ihmisoikeusaktivisti

 

Työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunto uskomushoito-termin käyttämisestä, rangaistavaa.

 

www.terveystuotekauppa.fi/uploads/4/2/8/6/42864489/liite_lausunto_professori_seppo_koskinen.pdf

 www.terveystuotekauppa.fi/blogi/uskomushoito-termi-on-epaasiallinen-ja-loukkaava#

 www.terveystuotekauppa.fi/uploads/4/2/8/6/42864489/liite_lausunto_suomen_yrittäjät.pdf

 

Tämänkaltaisen lääkäriliiton agendan vaikutuksena - sen läpi mentyä - kiistatta lisääntyvät sosiaalihuollon sijaishuollon toimenpiteet, jolloin toimielin päättää lapsen hoidosta. Lisäksi LOS:n mukaan lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta ja sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista. Potilaslaki tuo esiin alaikäisen oman tahdon merkityksen korostamista hoitoratkaisuja tehtäessä, lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja päättää hoitomuodon valinnasta ikänsä ja kehitystasonsa perusteella. 

 

Luonnonlääketieteen keskusliiton sivulta ajankohtaista asiaa mm. koulutetun terapeutin minimiopinnot käsittäen mm. lääketieteen perusteet ja ensiapukurssin.

https://www.lkl.fi/koulutus/

 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa linkki alla

file:///C:/Users/35845/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/HYVE_CAM_2018%20(1).pdf

 

Muistiliiton katsaus lääkkeettömistä hoidoista. Katsauksessa tuodaan esiin, että  näytön perusteella lääkkeettömiä menetelmiä voidaan pitää turvallisina menetelminä tukea muistisairaan päivittäisistä toiminnoista selviytymistä.

https://www.muistiliitto.fi/application/files/8915/5134/0010/Laakkeettomien_menetelmien_vaikutukset_muistisairautta_sairastavan_paivittaisista_toiminnoista_selviytymiseen.pdf

 

Elina Hytönen, joulukuu 2019

79 % KROONISESTI SAIRAISTA SAI APUA VAIVOIHINSA LUONTAISHOIDOISTA WDDTY-lehden kyselyn suuntaa-antava tulos Brittiläinen WDDTY-lehti (What Doctors Don´t Tell You) järjesti syksyllä 2019 kyselyn, jolla se halusi kartoittaa kroonisesti sairaiden kokemuksia sairautensa hoidossa. Vastaajien valtaosa eli 83,60 % oli yli 55-vuotiaita, 11,60 % oli 45-54-vuotiata ja 4,40 % 35-44 %. 25-34-vuotiaita oli vain 20 prosentin kymmenesosaa (0.20 %). Vastaajista oli naisia 78 %. Tässä kyselyn tulos.

 

1. Onko sinulla/perheenjäsenelläsi pitkäaikaissairaus? 58% vastasi tähän myöntävästi. 2. Kuinka monta vuotta sinä tai perheenjäsenesi kärsitte tästä kroonisesta vaivasta ennenkuin kuin yrititte löytää ratkaisun vaihtoehtoisen/täydentävän an yli vuoden, 10,69 % sairastettuaan 2-3 vuotta. 31 % kääntyi CAM-hoitojen puoleen vasta sairastettuaan 5 vuotta tai enemmän. 23,52 % ei osannut sanoa. 3. Jos löysitte vaihtoehtoisen/täydentävän hoitomuodon, koitteko sinä/ perheenjäsenesi, että tilanne koheni hoidon jälkeen? 79 % vastasi kysymykseen myöntävästi, 21 % kieltävästi. 4. Oletteko sinä/perheenjäsenesi koskaan kokeneet itsenne yksinäiseksi tai muista eristetyksi kroonisen sairauden vuoksi? Kyllä, erittäin huomattavasti, vastasi 14,89 % ja huomattavasti 16,67 %, yhteensä 31,56 %. Jonkin verran, vastasi 26,67 %. Ei erityisesti, vastasi 13,56 %, ei lainkaan 28,22 %. 5. Oletteko sinä/perheenjäsenesi koskaan tulleet lääkärin vastaanotolta tuntien itsenne turhautuneeksi/avuttomaksi keskusteltuanne hänen kanssaan vaivastanne? Kokonaista 84,96 % vastasi tähän myöntävästi. Loput 15,04 % vastasi ei. 6. Jos näin on, suunnilleen kuinka monta kertaa? 56,72 % kertoi kokeneensa näin 4 kertaa tai useammin, 33,25 % kahdesta kolmeen kertaan. 10,02 % oli kokenut tätä kerran. 7. Oletko sinä/perheenjäsenesi koskaan kokeneet, että lääkäri ei ole kuunnellut teitä, kun olette keskustelleet vaivastanne? Tähän vastasi myöntävästi 79,03 % ja kieltävästi 20,97 %. 8. Onko sinun tai perheenjäsenesi mielestä hankalaa löytää luotettavaa informaatiota kroonisesta sairaudesta? 52,50 % vastasi tähän kyllä, 47,50 % ei. Kyselyyn vastanneita oli 504, joten tulosta voidaan pitää ainakin suntaa-antavana.

 

Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja Suomen Integratiivisen Lääketieteen Foorumi järjestivät CAM-tutkimusseminaarin 13.11.2015. Seminaarin tarkoituksena oli arvioida täydentävien hoitojen (CAM-hoidot) yleisyyttä ja tieteellistä tutkimusta Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa sekä keskustella suomalaisen tutkimuksen haasteista. (Liinanblogi 2015.)

 

Hyödyllinen Pauliina Aarvan sivusto alla

https://liinanblogi.com/

 

CAM-tutkimusseminaari

http://liinanblogi.com/cam-tutkimusseminaari/

 

Tapahtuma kokosi yhteen noin 400 osallistujaa; terveydenhuollon ammattilaisia, opiskelijoita, täydentävien hoitojen antajia, tutkijoita ym.

 

CAM 2020 raportti löytyy alla olevasta linkistä

http://www.integrative-medicine.fi/pdf/CAM2020_FINAL.pdf

 

CAM tutkimusseminaarin abstraktit alla

http://www.uta.fi/hes/oikopolut/tapahtumat/CAM-seminaari%20131115%20abstraktit.pdf

 

Tummennokset lähdekirjallisuuden tekstiin olen itse lisännyt.

 

 

                                                                                                                     Kuvat Pixabay (ellei toisin mainita)

 

Ystävälläni katkesi pahasti verisuoni silmässä. Lääkäri sanoi, että menee noin 2 viikkoa, että paranee. Hän kokeili homeopaattista arnicaa. Silmä oli noin 80 prosenttisesti seuraavana aamuna parantunut. Liekö useimman lääkärin näkökulma tähän: spontaani parantuminen ja homeopatialla ei ole tekemistä ilmiön kanssa, niin miten vesi voisi parantaa?

 

WHO on kehottanut jäsenmaitaan integroimaan perinteisen lääketieteen (TM, Traditional Medicine) ja CAM (Complimentary and Alternative Medicine) täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen kansalliseen terveydenhoito järjestelmään (CAM 2020). Myös Euroopan unioni suosittaa integroimaan tehokkaita perinteisiä ja täydentäviä hoitomuotoja viralliseen terveydenhuoltoon (Aarva 2015). 

 

* Ihmeellistä on, että tätä ei ole Suomessa vielä tehty?

Ilta-Sanomat tuo esiin artikkelissaan (18.3.2016) että meditaatio voi auttaa kipupotilaita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virallisen terveydenhoidon ulkopuolelle sijoittuvat hoidot ja terapiat, eivät missään nimessä ole kilpaileva vaihtoehto olemassa olevalle lääketieteelliselle hoidolle. Useat ihmiset kuolisivat ilman saamaansa lääke ym. virallista hoitoa. Tulisiko ennemminkin puhua lääkkeettömistä hoidoista kun puhumme täydentävistä hoidoista?

 

Tampereen yliopiston dosentti, terveystutkija Pauliina Aarva kuvaa Parantavat energiat-kirjassaan kehomieli-yhdyssanan kautta täydentäviä hoitomuotoja. Tässä kontekstissa ihminen ymmärretään kehon, mielen ja hengen yhdistelmäksi. Kansalaiset hyödyntävät täydentäviä hoitoja täydennyksenä muulle käyttämälleen (tavanomaiselle) hoidolle. Ihmiset käyttävät virallisen terveydenhoidon ulkopuolella olevia hoitoja terveytensä edistämiseksi ja muiden hoitojen täydennyksenä ei vaihtoehtona. (Aarva 2015.)

 

Aarva ehdotti CAM-seminaarissa alla olevan asian.

Tulisi tehdä koe: terveyskeskus jossa täydentäviä lähestymistapoja terveyteen ja toinen jossa on perinteinen tapa lähestyä ja katsotaan vuoden päästä miten ihmiset voivat ja mitä ovat mieltä. Tämän jälkeen tutkimusrahoitusta kyllä löytyy.

 

Tämänkaltaisen kokeen toteuttaminen on helppoa. Vihreiden kuntavaaliohjelman (2017-2020) kommenttikierroksella olen vienyt asiaa eteenpäin.

 

* Tämähän ei ole uhka millekkään ammattikunnalla tai keneltäkään mitään pois, ainoastaaan siinä tapauksessa kun ei

   olla ihmisen terveyden edistämisen asialla vaan esimerkiksi yksipuolisesti lääketehtaiden asialla?

 

Integratiivisessa lääketieteessä taikka hoidossa tuodaan esiin ja korostetaan ei-invasiivisten menetelmien käyttöä, tähän sisältyy kehomielilähestymistapa, ravitsemushoitoja sekä elämäntapamuutoksia. Tässä viitekehyksessä keskitytään itse paranemisprosesseihin ja hoivaan, kuin yksittäisiin teknisiin hoitotoimenpiteisiin. Hoidon tavoitteena on ihmisen kokonaishyvinvointi. (Aarva 2015.)

 

Esimerkiksi Norjassa on tarjolla noin joka toisessa ja Tanskassa noin joka kolmannessa sairaalassa integratiiviseen lääketieteeseen kuuluvia hoitoja. Täydentävistä hoidoista yleisin on akupunktio, lisäksi muun muassa hypnoosi, kuppaus, refleksologia, yrttilääkintä, taideterapia, homeopatia, aromaterapia, jooga ja pilates ovat käytössä olevia. (Aarva 2015).

 

Terapeuttinen kosketus edistää paranemista, vähentää kipua, alentaa kortisolitasoa, lisää tappajasolujen määrää, hidastaa sykettä, laskee verenpainetta, vähentää (koehenkilöiden itsearvioitua) stressiä, lisää rentoutuneisuutta ja rauhoittuneisuutta. Reiki-hoidon käytön hyödyistä myös syöpähoitojen yhteydessä on tutkimusnäyttöä. Reiki on osoittautunut potilaiden hyväksymäksi hoidoksi. Hoidolla ei ole mitään haittavaikutuksia ja auttaa parantamaan hyvinvointia. (Aarva 2015.)

 

 

 

Energiahoidoissa (reiki, terapeuttinen kosketus, EFT-tekniikka) näiden käyttäjät kokevat rentoutuvansa, rauhoittuvansa ja tyyntyvänsä. Tämänkaltaiset hoidot lievittävät ahdistusta, parantaa unen laatua ja lievittää kipua. (Aarva 2015.)

 

Reiki-symboleja harjoittamalla yksilöstä voi tulla muutaman tunnin harjoittelun jälkeen energiahoitaja, ihmisten hoitaja, ilman mitään lääketieteellisiä opintojakaan (anatomia, fysiologia, psykologia, psykiatria, sisätaudit, kansanterveystiede, gerontologia...)

Hmm..?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva P.Mattila

 

Täydentävien hoitomuotojen taikka terapioiden kontekstissa ihmisen (hoidon antajan tai sen saajan) uskolla ei ole käytännössä osoittanut olevan tekemistä sen kanssa auttaako esimerkiksi käsillä parantamisen lääkkeetön hoitomuoto vai ei.

 

Kyse ei ole ”uskomushoidoista” siinä mielessä tarkastettuna jos ajatellaan, että ihmisen usko on se joka taustalla ”parantaa taikka hoitaa” mutta itse hoito vähemmän tms. Uskomushoito termiä etenkin lääkärit epävirallisista hoitomuodoista käyttävät. Onko kyse tiedon puutteen tilasta vai psykologisista puolustusmekanismeista, defensseistä?

 

Yhdistävä lääketiede yhdistys otti kantaa mm. uskomushoito termiin HS:n kannanotossaan 29.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkinä tästä; kun hoidan tapaturmaisesti loukkaantuneen, vuosia oireilleen kipeän käden oireettomaksi lämpöenergiaan perustuvalla hoidollani, niin on hoito jopa toiminut. Uskon minä tai hoidon saaja tähän hoitamisen tapaan tai en.  

 

Eräs henkilö toi esiin kehosta irtaantumisen kokemuksensa hoidon aikana. Hoidettava havahtui siihen, että hän katsoi katon rajasta saamaansa hoitoa ja fyysistä kehoaan alapuolellaan. Ilmiössä kyse ei välttämättä ole todellakaan trauma tai stressikokemuksen synnyttämästä depersonalisaatio tai derealisaatiohäiriöstä ikään kuin osana dissosiaatiohäiriötä.

 

Tämänkaltaisesta jopa sotilastiedustelun muodosta kertoo mm. David Morehouse (sotilas) tositapahtumiin perustuvassa kirjassaan selvänäköinen soturi (alla linkki).

https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fennica.614927

 

Armeijat kouluttavat maailmalla sotilaitaan menetelmään. 

 

Oheinen sivusto ilmiöstä depersonalisaatiohäiriö.

http://traumajadissosiaatio.fi/depersonalisaatiohairio/

 

Syvärentoutuminen mitä ilmeisemmin mahdollistaa tämänkaltaiset tietoisuuden kehosta irtaantumisen kokemukset?

 

Hoitoja tulee alkaa systemaattisesti tutkimaan Suomessa ja tehdä vaikuttavuuden arviointia erilaisilla potilasryhmillä ja sisällyttämään nämä terveydenhoitoalan koulutusohjelmiin.

 

Mitä muuta?

 

Uskontofilosofian dosentti Leo Näreaho tuo esiin, että akateeminen maailma ei ole Suomessa ollut kiinnostunut kuolemanrajakokemusten tutkimuksesta, joka on yllättävää, koska nämä kokemukset ovat 40 vuotta olleet julkisuudessa. Medical journalissa eli lääketieteellisissä aikakausilehdissä on monia tutkimuksia aiheista. (Näreaho 2015.)

 

Akateeminen maailma on hirveän varovaista. Miten voi olla tieteellisempää tutkia 1500-luvun mystikkoja kuin nykypäivän ihmisten kokemuksia, joista löytyy materiaalia vaikka kuinka paljon? Teologit ja filosofitkaan eivät tahdo tutkia aihetta. Tämä tarjoaisi mainion mahdollisuuden pohtimiseen. (Näreaho 2015.)

 

Leo Näreahon haastattelu löytyy oheisesta linkistä

http://areena.yle.fi/1-2999258

 

* Miksi sordiinoa vedetään päälle näin valtavasti?

 

Näkemykseni mukaan taustalla on leimatuksi, syrjityksi ja naurunalaiseksi tulemisen pelko kolleegojen kesken, pelko työpaikan menettämisestä ja  yliopistot tahtovat suojella omaa mainettaan. Tampereen ja Turun yliopistot ovat edelläkävijöitä Suomessa. Kiitos näille tahoille työstään.

 

* Miksi kansallista integratiivisen lääketieteen tutkimusyksikköä ei ole perustettu Suomeen?

* Miksi integratiivista lääketiedettä ei ole opetettu viime vuosikymmeninä terveydenhoitoalan koulutuksessa?

* Pelätäänkö tässäkin maineen menetystä, joka on aivan vääränlainen psykologia.

 

Miksi sitten lääkärinvalassa tuodaan esiin, että lääkärin päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Työssään lääkäri noudattaa lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä ja kaiken lisäksi lääkäri lupautuu kunnioittamaan potilaan tahtoa. (Lääkärin etiikka 2000.)

 

Suomessa terveydenhoitoalan koulutuksen käyneille tulee tarjota edullinen täydennyskoulutus mahdollisuus erilaisiin terapiahoitoihin sekä mahdollisuus antaa hoitoja laajasti terveydenhuollon yksiköissä, niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Aivan siinä missä musiikkiterapiakin ja hieronta ovat hyväksyttyjä (täydentävän) hoitamisen käytäntöjä.

 

Näyttelijä Hugh Grant tuo esiin miten hän on saanut kukkauutteesta hermoillensa rauhoittavaa apua, meni oikein monta pullollista kuvausten aikana (Metro 2016).

 


 

 

Laadukkaat kukkatipat löytyvät alla olevasta linkistä. Saattavat olla hyvinkin toimivia, kun lääkeainekuva osuu kohdalleen.

http://www.energiakeskus.com/energiasivut/luontaishoidot/kukkatipat-bach.php

 

Lupautuuhan lääkäri jo lääkärin valassaan parantamaan sairaita. Parantajaksi ryhtyminenkään mikäli tähän on henkilökohtaiset ominaisuudet olemassa ei pitäisi näin ollen olla vastoin lääkärin toimenkuvaa, puhumattakaan mikäli tämä osoittautuu kokemuksen kautta hyödylliseksi menetelmäksi.

 

Helsingin yliopistosta lääketieteen tohtori ja filosofian tohtori (University of Wales, Swansea) sekä lastentautien erikoislääkäri Pekka Louhiala toi  CAM tutkimusseminaarissa yksi ainoa tutkimus, jossa on vahva näyttö riittää, että jokin CAM hoito otetaan koululääketieteeseen mukaan”.

 

Eli käypä hoito-suosituksiin.

 

* Miksi tätä ei ole tehty? Minä vain kysyn.

 

Skeptikko-lehti todistettavasti vääristelee asioita. Ryhmäkanteen mahdollisuus Suomessa tulisi olla laajempi, näitä tahoja vastaan, jotka toimivat epäeettisesti.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070444

 

Pekka Louhiala kirjoittaa alla olevassa linkissä seuraavaa, joka on mitä ilmeisemmin väärän tiedon valosta kirjoitettu.

http://spotidoc.com/doc/4894218/vaihtoehtol%C3%A4%C3%A4ketiedett%C3%A4-ei-ole-olemassa

 

Tuon kantelussani esiin omana johtopäätöksenäni ”eli CAM täydentävät hoidot eivät ole humpuukia…” tämä on siis minun näkökulmani kantelusssa. Tästä on tiedoksianto lähetetty Louhialalle.

 

Alla on kanteluni, josta asian todellisen luonteen näkee.

 

Markku Myllykangas mitä ilmeisemmin ei ole tietoinen tutkimuksen eettisen vaatimuksen sisällöstä. Pietarisen (2002) esiin tuomista vaatimuksista 7 kohta käsittää ammatinharjoituksen edistämisen. ”Tutkijan tulee toimia tavalla, joka edistää tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia” (Kankkunen  & Vehviläinen-Julkunen 2013.)

 

Myllykankaan epäeettisten kannanottojen tarkoitus on mitä ilmeisemmin yllyttää syrjintään, demonisointiin ja halveksuntaan, etenkin tiedeyhteisöjen sisällä jopa jonkin tasoiseen vihaan lääkkeettömiä hoitomuotoja edustavia henkilöitä ja alan tutkimusta kohtaan. Tämä yliopiston edustajalta asiaton ja vailla etikkaa oleva tapa tuoda näkökantojaan esiin.

 

Erikoisena voidaan pitää sitä, että Myllykankaan psyykkinen toimintamalli ei ole muuttunut vuosikymmenten saatossa.

 

* Miksi Suomen Poliisi ei oma-aloitteisesti tutki tämänkaltaisia lausuntoja/toimintaa (panettelu, herjaaminen ja solvaaminen)?

 

  Kanteluni 1 (1)

  Kanteluni 2 (1)

 

 

Skeptikko-lehti on epäluotettava tiedon lähteenä: väärentää herjaavassa merkityksessä ja mielessä eli tarkoitushakuisesti mm. ihmisen ammattinimikkeen, jonka saa isolla työllä korjattua (minun ammattinimikkeeni). Psyykkisesti aikuistuneet ihmiset eivät käyttäydy näin.

 
Olen pyytänyt Skeptikko-lehteä ja Louhialaa poistamaan kirjoitukset netistä, tuloksetta. Eduskunnan oikeusasiamiehenkin tulisi tietää, että ihmiset eivät välttämättä tahdo, että heidän oma nimi lähtee kantelun kyytipoikana julkisuuteen oikeusasiamiehen toiminnan toimesta.
 

Ihmisoikeuksien (myös terveyden edistämisen ja tutkimuksen puolesta puhumisen) puolustamiseen saattaa liittyä merkittäviä riskejä.

 

Monissa maissa ihmisoikeuspuolustajat ovat saaneet tappouhkauksia. He vain katoavat. Heitä on kidutettu tai murhattu. Lisäksi vainoaminen oikeusjärjestelmän avulla saattaa liittyä kuvioon.

Lähde

 

Ihmisoikeuspuolustajat

http://www.ihmisoikeudet.net/files/uploads/2016/01/TAUSTAPAPERI_Osio2_korjattu.pdf

 

Tiedossani on, että ihmisoikeuksia puolustavat ja etenkin kantaa ottavat henkilöt joutuvat myös Suomessa syrjinnän ja jopa vainon kohteeksi.

 

Tämänkin johdosta ajan syrjinnän malleja ja ihmisoikeuksia rikkovia toimintamalleja läpinäkyväksi, kyseenalaistaen näitä että miksi näin toimitaan?

 

Tutkimukset eli tieteellinen näyttö ns. täydentävistä hoidoista ovat valtaosaltaan englanninkielisiä ja ovat ulkomailla tehty.

 

* Tämän(kö) takia Suomessa ei useinkaan ymmärretä näistä virallisen terveydenhuollon ulkopuolisista

  terapiahoidoista, kun edes poliittiset tahot eivät näytä lukevan tutkimusnäyttöä, joka suuntaisi kansallista linjausta

  mitä muun muassa täydentävien hoitojen saatavuuteen perusterveydenhuollossa tulee?

 

* Tulisiko lääkärikoulutuksessa alkaa välittömästi tiedottamaan ja opettamaan alan opiskelijoille mitä tämänkaltaiset

   terapeuttiset hoidot ovat?

 

* Tulisiko käypä hoito-suosituksiin välittömästi integroida tutkimuksiin ja hyvään käytännön tuomaan kokemukseen

   perustuvat lääkkeettömät hoidot?

 

Lääkäri, homeopaatti Liisa Sulkakoski nosti tämän edellä esiin tuodun asian sanoen että ”suurin ongelma on se, että lääkäri eivät tiedä täydentävistä hoidosta yhtään mitään. Avainratkaisu on, että opetamme opiskelijoita. He eivät tiedä mitä vaihtoehtoiset terapiat ovat”. (Sulkakoski 2015.)

 

Kaikista erikoisinta mitä voi vielä tänä päivänä tapahtua oli diplomihomeopaatti luontaislääkintäkouluttaja Merja Lindströmin puheenvuorosta esiin tullut ilmiö. ”Pienten lasten vanhemmat eivät uskalla kertoa, että käyttävät jotain muut hoitoa kuin virallista, koska tulee huostaanottopelote”. (Lindström 2015.)

 

* Tulisiko perheiden viedä nämä asiat kiireellä eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltäväksi?

* Miten lapsi voi olla (välittömässä) vaarassa ja – kiireellisen – huostaanoton kohteena, mikäli vanhemmat hoitavat

   esimerkiksi lapsen reumaa ravitsemushoidolla tms. tai vanhemmat päättävät jättää lääkärin määräämät lääkkeet

   käyttämättä ja hoitaa lasta virallisen terveydenhoidon ulkopuolelle kuulumattomalla hoidoilla?

 

Eettisesti toimiva hoitaja ei koskaan vaadi tai edellytä määrättyjen lääkkeiden tai hoitojen lopettamista tai toimi toimessaan ylipäätään niin, että tästä olisi vaaraa hoidettavalle.

 

Turvallisuudentunteen ja tätä vahvistavien arvojen (luottamus, rauhallisuus, toivo, yhteenkuuluvuus ja ihmisarvon säilyttäminen) vaaliminen ja lisääminen on oleellinen elementti vuorovaikutuksessa (ja lainsäädännössä), jonka merkitys on erityisen korostunut maailmassa, jossa elämme.

 

* Onko todella sosiaaliviranomainen oikea henkilö määrittämään onko lapsen ravitsemusammattilaisen laatima

   terapiaruokavalio (tai muu täydentävä hoito) esimerkiksi lapsen reuman hoitoon jotenkin vaarallinen tai ylipäätään

   lääkkeiden käyttämättä jättäminen vaarallista, niin että ainoa vaihtoehto on uhata vanhempia lapsen huostaanotolla

   tai ottaa lapsi huostaan?

*  Puhutaanko tässä nyt perheiden vainoamisesta ja täydellisestä tietämättömyydestä mitä virallisen

   terveydenhuollon ulkopuolelle kuuluviin terapioihin/lääkkeettömiin hoitoihin ja mitä ihmisoikeuksiin tulee? 

 

Ihmisoikeudet (+ humanitaarinen oikeus) sisältävät todellakin lasten oikeuden vanhempiinsa ja oikeuden perhe-elämän viettoon.

 

* Miksi lapsen näkökulmaa ja mielipidettä ei asiantuntijoiden mukaan tiedustella häntä itseään koskevassa asiaan? 

* Tulisiko kuntien viranomaisten kouluttaminen ihmisoikeusnäkökulmaan kiireellä vahvistaa?

 

 

Sosiaali ja terveysministerön hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila toi esiin juuri pidetyssä lastensuojelulain muutosta koskevassa koulutuspäivässä, että Suomessa suurimmat ongelmat sosiaalivirkailijoiden työssä on se, että kun huostaanotto on tehty, niin tätä ennen ei ole edes kartoitettu avohuollon tukitoimia tai näitä annettu (Hämeen-Anttila 2015).

 

Toiseksi työntekijän tulisi ajatella, että mistä asioissa on kysymys eli miten hän ajattelee, että lapsi on vaarassa, mitä tämä tarkoittaa ja miten tämän tulee esiin, mitä ajattelee mikä on vaarallinen tilanne.(Hämeen-Anttila 2015.)

 

Kolmanneksi ongelma sosiaalityöntekijöiden toiminnassa on todellakin ollut siinä, miten lapsen osallisuus näyttäytyy, he eivät ole riittävästi mukana itseään koskevissa asioissa ja mikä ylipäätään on lapsen kuulemisen osuus. Lapsen osallisuus näyttäytyy niin, että lapset eivät ole riittävästi mukana eli lasta ei kuulla ja hänen mielipidettä. Nämä asiat ovat asiakkaan oikeusturvan kannalta tärkeitä. (Hämeen-Anttila 2015.)

 

* Kertooko tämä asiantuntijalausunto jotain sosiaalialan koulutuksen puutteista tai kohdennetun poliittisen ohjauksen

   tai lainsäädännön tai opetussuunnitelman rakenteiden kartoittamattomuudesta?

* Ja esimerkiksi velvoittavan työnohjauksen ja vuorovaikutuspositio-ongelmien kartoittamattomuudesta? 

* Onko alalla liikaa persoonallisuuden rakenteiltaan alalle soveltumattomia ihmisiä?

 

Lasten mitätöinti, hylkääminen, laiminlyönti, kuulemattomuus, näkymättömäksi tekeminen on vaarallinen toimintamalli, jossa lapsen kokonaisterveyden tilaa ja oikeusturvaa loukataan syvästi. 

 

* Kertovatko nämä toimintamallit jotain työntekijän lapsuudesta ja henkilöhistoriasta, joiden mallien kohteena hän

   itse on ollut ja ilmiössä kyse on tiedostamattomasta toistamispakosta?

* Onko professionaalisuus noussut hattuun?

 

Prosessiosta tulee kiireellä päästä eroon. Ihmissuhdetyössä näistä on pelkkää haittaa ja harmia.

 

WHO:n globaali strategia tarjoaa poliittisen viitekehyksen auttaakseen maita lainsäädännöllisesti säätelemään täydentäviä hoitomuotoja kansalliseen terveysjärjestelmään, näiden turvallista käyttöä ja saatavuutta väestön käyttöön ja kestävyyttä (WHO 2014 a,b).

 

* Eikö tämänkaltainen lainsäädäntö, tutkimusperustainen opetussuunnitelman tarkastelu ja sen päivittäminen sekä

  erilaista terapioiden saatavuus kansallisessa terveysjärjestelmässä tulisi toimeksipanna välittömästi?

 

Luontaislääketieteen keskusliitto jätti aiheesta lakialoitteen vuonna 2005 (LKL 2014 a b.)

 

15.5.2008 asetti ministeri Paula Risikko työryhmän, johon LKL:n edustajat osallistuivat 2008-2009. Työryhmän tarkoituksena oli kartoittaa lain tarvetta luontaisalalla. Työryhmän ehdotukseksi tuli nopealla aikataululla toteutettava niin kutsuttu suppea sääntely, jossa määriteltäisiin ne hoidot, joita saisi suorittaa vain terveydenhuollon ammattihenkilöt, ehdotus todettiin myöhemmin jopa mahdottomaksi toteuttaa. (LKL 2014 b.)

 

* Miten niin mahdotonta toteuttaa? Kyse on puhtaasta tahtotilasta ja asioiden ymmärtämisen tasosta.

 

Baugniet, Boon ja Østbye (2000) vertailivat viimeisen vuoden lääketieteen, fysioterapian, toimintaterapian, hoitotyön ja farmasian opiskelijoiden mielipiteitä, tietoa ja asenteita vaihtoehtoisia – ja täydentäviä hoitomuotoja kohtaan. Tutkimus toteutettiin Ontarion ja Toronton yliopistossa ja siihen osallistui 442 opiskelijaa. Opiskelijoiden suhtautuminen oli hyvin positiivista täydentäviin – ja vaihtoehtohoitoihin. Lähes kaikki hoitotyön opiskelijoista (93%) oli sitä mieltä, että terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä tulisi olla tietoa yleisimmistä vaihtoehtohoidoista. (Korhonen & Pöyhönen 2010.)

 

Esimeriksi Yhdysvalloissa ja Australiassa terapeuttinen kosketus on virallisesti hyväksytty hoitomuoto ja sisältyy monen yliopiston ja opiston opetussuunnitelmaan, kuten hoitotyön koulutusohjelmaan (Van Aken & Taylor 2010; Rautajoki 1996).

 

Alla Hanna Korhosen ja Anneli Pöyhösen opinnäytetyö Vaihtoehtoiset hoitomuodot. Käyttökokemuksia ja asenteita ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

 

Opinnäytetyössä on myös esitelty täydentäviä hoitomuotoja.

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21361/Vaihtoehtoiset%20
hoitomuodot.pdf?sequence=1

 

Alla lisää tietoa aiheesta

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/573

 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannukset ovat yli kolme miljardia euroa. Kustannuksista 2,5 miljardia on työpanosmenetyksiä ja 0,6 miljardia hoidon ja kuntoutuksen kustannuksia. Kalevalainen jäsenkorjaus sanoo voivansa tekemään jopa 3-4 miljardin säästöt vuosittain. Emeritusprofessori emeritus Osmo Hännisen mukaan lääkärit olisivat avainasemassa säästöjen tavoittamiseksi. (Yle Uutiset 2013 a.)

 

Kalevalainen jäsenkorjaus pitäisi luokitella yhdeksi lääketieteen muodoksi. Suomessa on noin 300 kalevalaista jäsenkorjaajaa ja määrä kasvaa vuosi vuodelta. Kalevalaisella jäsenkorjauksella on voitu poistaa 500 leikkaustarvetta vuosittain ja määrä kasvaa jatkuvasti. (Yle Uutiset 2014.)

 

Antiikin Kreikassa toiminut lääketieteen isä Hippokrateskin (noin 460-370 eKr.) käsitteli vammoja manipuloimalla ja sijoiltaanmenoja paikoilleen asettamalla (Mustajoki & Kaukua 2002).

 

Ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen tuo esiin, että luullaan, että kaikki lääketiede perustuu näyttöön, mutta näin ei ole ja tästä esimerkkinä ovat polvileikkaukset. (HS 2015 a.)

 

Eli jos lääketiedettä saadaan harjoittaa Valviran siunaamana mutu tuntumalta ja ilman tieteellistä tutkimusnäyttöä, niin ihmeellistä on, että tutkimuksiin perustuvia virallisen terveydenhuollon ulkopuolisia terapioita ei ole otettu osaksi terveydenhoitojärjestelmää.

 

* Onko Sosiaali – ja terveysministeriön edustajien luku- ja ymmärrystaidossa tässä viitekehyksessä jotain

   tarkistettavaa sekä kannanotoissa ja johtamisessa?

 

Teppo Järvinen (2015) tuo myös esiin, että ”monien lääkäreiden mielestä keskustelu hyvästä hoidosta kuuluu lääkäreille, se pitää käydä ”profession sisällä”.

 

* Tämänkö näkemyksen ja asenteen takia oikeustusturvaloukkauksia (hoitovirheet ym.) kokeneet ihmiset eivät saa

   Suomessa oikeutta tai hyvin heikosti?

 

* Eikö tällainen käsitys ja vuorovaikutusmalli lääkäreillä ole vastoin perus- ja ihmisoikeuksia? 

 

Keskustelu hyvästä hoidosta kuuluu meille kaikille kansalaisille, yhteisöille, järjestöille, liitoille jne. perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta katsottuna.

 

CAM (Complementary and Alternative Medicine)- hoidot ovat yleisesti ottaen turvallisia ja tämä lienee pääsyy siihen, miksi hoidot ovat niin suosittuja (CAM 2020). 

Toiseksi on hämmästyttävää, että esimerkiksi ministerit tuovat julkisesti esiin omina henkilökohtaisina mielipiteinään näkemyksiä ja omia totuuksiaan siitä, että erilaiset virallisen terveydenhoidon ulkopuoliset terapiat taikka hoidot olisivat jotenkin erityisen vaarallisia. Tämä johtuu siitä, koska he eivät tiedä tutkimustuloksista, ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta ja näitä vähätellään.

 

* Ihmettelen sitä, miksi kokemusasiantuntijoita ei kuunnella (taikka hyvin vähän), mitä esimerkiksi täydentäviin

   hoitoihin tulee ja näistä apua saaneita henkilöitä?

 

Suomessa tutkitaan tällä hetkellä terapeuttisen joogan (MediYoga) vaikutuksia diabetes I:sta sairastavien elämänlaatuun ja terveyteen (Aarva 2015).

 

Täytyy muistaa, että hieronta ja musiikkiterapiakin sisältyvät näihin ns. täydentäviin hoitoihin. Musiikin merkittävästä terapeuttisesta vaikutuksesta tehtyjä tutkimustuloksia saamme vähän väliä lukea ja kuulla mediasta.

 

* Tulisiko suomalaisten (rekisteröityjen) kansanparantajien, niin kuin kaikkien rekisteröityjen täydentävien hoitojen

  antajien kansanterveystyö/terveyden edistämisen toiminta valtion suojella ja heidän asemaansa merkittävästi

  vahvistaa, niin kuin useissa maissa on tehty?

 

Saksassa esimerkiksi luontaishoito-oppi, naturopatia sisältyy lääkärikoulutukseen. Suomessa on tuhansia kansanparantajia ja erilaisia täydentävien hoitojen antajia ja heidän toteuttaman kansanterveystyön ansiosta valtio mitä todennäköisesti säästää rahaa terveydenhuollon kuluissa. Minkälainen kansantaloudellinen merkitys tällä työllä on?

 

CAM tutkimusseminaarin avauspuheenvuoron pitänyt Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikön johtaja Juha Teperi sanoi, että ”me keskustelemme tietoon, emme mielipiteisiin perustuen”.

 

* Tulisiko tästä oppia jotain?

 

Terveydenhoitoalan peruskoulutuksessa tulisi olla CAM-lääketieteen peruskurssit ja opetuksessa tulisi huomioida terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja näiden hoito myös eri terapiamenetelmin, integroiden. Sairaanhoitajien ym. koulutuksen yhtenä syventymissuuntauksena tulisi olla CAM-hoitotiede sekä lääkäreiden erikoistumisopintoihin ja perusopintoihin tulisi sisällyttää CAM-lääketiede.

 

CAM taikka täydentäviä hoitoja antavilla tulisi olla terveydenhoitoalan koulutus tai osoitettu riittävät lääketieteen opinnot rekisterin ylläpitäjälle. Tulisiko kaikki täydentävän hoidon antajat olla esimerkiksi myös Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL:n ja/tai Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliiton rekisterissä ja Valviran rekisterissä (erillinen rekisteri täydentäviä hoitoja antaville hoitajille)?

 

Kaikki virallisen koululääketieteen ulkopuolella olevia eri terapiahoitoja antavat eivät ole edes näissä edellä mainituissa rekistereissä tai suorittaneet lääketieteen opintoja, joka olisi vähimmäisedellytys terveyden edistämisen ammatissa toimiakseen.

 

Luonnonlääketieteen keskusliitosta tuodaan esiin, että tärkeää on saada virallinen rekisteri kouluttautuneista luontaishoitajaista (Yle Uutiset 2013 b).

 

Hoitotyötä tekevän on tunnettava anatomian, fysiologian, psykologian ja terveydenhuollon järjestelmän toiminnan perusteet oman hoito-osaamisensa lisäksi. Eettiset ohjeet ja valvonta ovat välttämättömiä asiakkaiden oikeuksien varmistamiseksi. (Aarva 2015.)

 

 

Valviran näkökulmaa vaihtoehtohoitoihin (tummennokset olen lisännyt)

”Antaessaan vaihtoehtohoitoja henkilö ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilönä, vaikka hänellä olisikin terveydenhuollon ammattihenkiln koulutus. Valviran näkemyksen mukaan näissä tilanteissa terveydenhuollon ammattihenkilön ei tule käyttää terveydenhuollon ammattinimikettä, sillä terveydenhuollon ammattihenkilön ei tule antaa mainittuja hoitoja ammattihenkilölain mukaisina yleisesti hyväksyttyinä ja kokemusperäisinä perusteltuina menettelytapoina. Vaihtoehtohoitoja antavan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee palveluja tarjotessaan varmistua siitä, että asiakkaat ymmärtävät saavansa muuta kuin lääketieteellistä hoitoa”.

 

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/vaihtoehtohoidot

 

* Entä joogakoulu Shantin toiminta ja markkinointi?

* Onko ristiriitaa siinä, että joogaopettaja tuo esiin sekä fysioterapeutti että joogaopettaja nimikkeet?

   http://www.jooga.fi/opettajat/

 

Tulisiko Valviran näkökulma muuttaa, onko tällä jokin ristiriita lääkärinvalan kanssa? Ristiriitaa lienee myös siinä, että useat hoitajat ja lääkärit markkinoivat täydentäviä hoitoja tuoden tässä yhteydessä esiin myös sairaanhoitaja tai lääkäri nimikkeen esimerkiksi homeopaatti-lääkäri, sairaanhoitaja-mielenterveyshoitaja-reikihoitaja, sairaanhoitaja-ravintoneuvoja ja niin edelleen.

 

Luontaishoidot tarvitsevat erillisen lainsäädännön

http://elinahytonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146829-luontaishoidot-tarvitsevat-erillisen-lainsaadannon

 

CAM-täydentävä lääketiede

http://www.ktkl.fi/fi/kasitteet/cam-taydentava-ja-vaihtoehtoinen-laaketiede/

 

Integratiivinen lääketiede

http://www.lkl.fi/integratiivinen-laaketiede-ja-cam

http://www.integrative-medicine.fi/

 

International Society for Complementary Medicine Research

http://www.iscmr.org/

 

Yhteiskuntatieteiden tohtorilta Pauliina Aarvalta on ilmestynyt kirja täydentävistä hoidoista, kirjan anti tieteellisiin tutkimustuloksiin pohjautuen.

http://liinanblogi.com/parantavat-energiat-kirja/

 

Suomen Homeopaatit ry antoi poliitikko Heidi Hautalalle (Vihr.) Similia palkinnon vuonna 2001 ennakkoluulottomasta työstä homeopatian aseman parantamiseksi, niin Suomessa kuin Euroopassakin. Hautalan mukaan oli tärkeää tutkia uusien hoitotapojen integroitumista EU:n terveydenhuoltoon ja maatalouspolitiikkaan. Hautala ajoi myös hanketta, joka koski homeopaattisen lääkeaineiden saatavuutta parantavaa lakialoitetta.

 

Lisätietoa alta

Heidi Hautala http://www.homeopaatit.fi/similia-palkinto/

 

KOULUKUNNAT

1. Virallinen lääketiede (koululääketiede, allopaattinen lääketiede)

2. Perinteinen kiinalainen lääketiede

3. Ayuruveda ja tiibetiläinen lääketiede

4. Antroposofinen laajennettu lääketiede

5. Luontaishoito-oppi ja naturopatia (kansanlääkintä)

 

Itämainen lääketiede

Itämainen lääketiede sisältää: Ayuervedan (intialainen lääketiede), tiibetiläisen ja kiinalaisen lääketieteen.

 

Länsimaalainen lääketiede

Länsimaalainen lääketiede sisältää: virallisen koululääketieteen, antroposofisen laajennetun lääketieteen ja luontaishoito-opin.

 

TÄYDENTÄVÄT HOITOMUODOT JÄSENNELLÄÄN SEURAAVASTI

 

FYYSISEN ALUEEN HOIDOT:

1. Fysikaaliset hoitomuodot

– Biohammaslääketiede

– Kuppaus

– Magneettihoito

– Valohoidot

– Vesi-, lämpö- ja maa-aineshoidot

– Ääniaaltohoito

2. Ruokavalio- tai ravintohoidot

– Paasto

– Erikoisruokavaliot

– Pienoisravintotekijähoito: antioksidanttihoito, vitamiini- ja hivenainehoito

– Fytoterapia

– Luontaistuotteet

3. Liikunta- ja liikehoidot

– Jooga

– Alexander-menetelmä

– Taiji

– Chi kung

– Tanssiterapia

– Hoitoeurytmia

– Vauvajumppa

4. Manipulaatiohoidot

– Hierontahoidot (useita erilaisia)

– Aromaterapia

– Kiropraktiikka

– Naprapatia

– Osteopatia

– Jäsenkorjaus

– Lohvarin menetelmä

– Lymfahieronta

 

ENERGIAN/ELOLLISUUDEN/ELÄMÄNVOIMAN/ETERITEETIN ALUEEN HOIDOT

1. Vyöhykehoidot

– Jalkaterävyöhyketerapia

– CED (Charles Ersdalin vyöhyketerapia)

– Moderni vyöhyketerapia

– Psykologinen vyöhyketerapia, PVT

– Refleksologia

– Shiatsu

– Polariterapia

2. Lääkintäjärjestelmät

– Homeopatia

– Bachin kukkalääkintä

3. Energiahoidot

– Bioenergiahoito

– Terapeuttinen kosketus

– Energiahieronta

– Reiki

– Väriterapia

– Jalokiviterapia

 

SIELULLISEN/PSYYKKISEN ALUEEN HOIDOT

1. Psykologiset/psykofyysiset hoitomuodot

– Bioenergeettinen terapia

– Rosen-menetelmä

– Silva-menetelmä

– Musiikki- ja taideterapia

– Rentoutumisterapiat

– NLP

2. Symboliterapiat

– Astrologia

– Yi Ying

– Numerologia

– Tarot-kortit

– Kädestäkatsominen

 

HENKISEN/HENGELLISEN ALUEEN HOIDOT

1. Yliaistilliset hoitomuodot

– Henkinen parantaminen (henkiparannus, rukouksella parantaminen, bioenergiahoidot, samanismi, pranic

   healing

– Ajatus-, asenne- ja mielikuvaterapiat, esim. visualisointiterapia

– Jälleensyntymisterapiat tai sielullisen alueen hoidot (Saarinen 1998.)

 

Lähteet

Aarva P. 2016. Osallistu tutkimukseen. Liinanblogi.

https://liinanblogi.com/osallistu-tutkimukseen/

Aarva P. 2015. Parantavat energiat, myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista. Basam Books Oy.

CAM 2020. The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe. Eurocam 2014.

HS 2015 a. Lääkärit voi tehdä sairaaksi, sanoo professori. Helsingin Sanomat 25.10.2015

HS 2015 b. Mindfulness lievittää kipua tehokkaammin kuin lumelääkkeet, kertoo tutkimus. Helsingin Sanomat 16.11.2015.

Hämeen-Anttila L. 2015. Koulutus vuoden 2016 alussa voimaan tulevista lastensuojelulain muutoksista. Sosiaali- ja terveysministeriö. Finlandia-talo 11.11.2015.

Korhonen H.& Pöyhönen A. 2010. Vaihtoehtoiset hoitomuodot. Käyttökokemuksia ja asenteita ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön sv. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Toukokuu 2010.

Liinanblogi 2015.  CAM tutkimusseminaari

http://liinanblogi.com/cam-tutkimusseminaari/

Lindström M. 2015. CAM tutkimusseminaari 2015. Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa. Tutkimusseminaari 13.11.2015. Tampereen yliopisto.

LKL 2014 a. Lakiasian valmistelun vaiheet vuosina 2005-2013.

HTTP://WWW.LKL.FI/LKL-RYN-LAKIALOITE/LAKIASIAN-VALMISTELUN-VAIHEET

LKL 2014 b. LKL:n ry:n esitys Sosiaali – ja terveysministeriölle 24.3.2011.

HTTP://WWW.LKL.FI/LKL-RYN-LAKIALOITE/LKL-RYN-ESITYS-SOSIAALI–JA-TERVEYSMINISTERIOLLE-

Lääkärin etiikka 2000. Suomen lääkäriliitto

Kankkunen P & Vehviläinen-Julkunen K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. SanomaPro Oy. Helsinki.

Metro 2016. Hugh Grant jättänyt työt vähemmälle. Metro-lehti 5.9.2016.

Mustajoki P & Kaukua J. 2002. Senkka ja 100 muuta tutkimusta. Hippokrates, Duodecim. Gummerus. Jyväskylä.

Näreaho L. 2015. Mystinen kuolemanrajakokemus. Haastattelu.

http://areena.yle.fi/1-2999258

Rautajoki A. 1996. Terapeuttinen kosketus. Kirjayhtymä Oy. Helsinki

Saarinen S. 1998. Hoitojen jäsentely. Teoksessa: Saarinen S. Täydentävät vaihtoehdot terveydenhuollossa. Edita. Helsinki.

Sulkakoski L. 2015. CAM tutkimusseminaari 2015. Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa. Tutkimusseminaari 13.11.2015. Tampereen yliopisto.

Van Aken R & Taylor B. 2010. Emerging from depression: The experiential process of Healing Touch explored though grounded theory and case study. Complementary Therapies in Clinical Practice 16 (2010) 132-137.

WHO 2014 a. Media Centre. WHO launches the first global strategy on traditional and alternative medicine.

HTTP://WWW.WHO.INT/MEDIACENTRE/NEWS/RELEASES/RELEASE38/EN/

WHO 2014 b. Medicines. International forum on integration of TM/CAM into health system.

HTTP://WWW.WHO.INT/MEDICINES/AREAS/TRADITIONAL/CONGRESS/CONGRESS_GOVFORUM/EN/

Yle Uutiset 2014. Opinnäytetyö: Uskomushoidoksi haukuttu menetelmä paransi sotalentäjien selät – ei silti vakuuta lääkäreitä.

HTTP://YLE.FI/UUTISET/OPINNAYTE_USKOMUSHOIDOKSI_HAUKUTTU_MENETELMA_PARANSI_SOTALENTAJIEN_SELAT__EI_SILTI_VAKUUTA_LAAKAREITA/7113900

Yle Uutiset 2013 a. Hurja väite: perinnelääketieteen osaaminen toisi miljardien säästöt.

HTTP://YLE.FI/UUTISET/HURJA_VAITE_PERINNELAAKETIETEEN_OSAAMINEN_TOISI_MILJARDIEN_SAASTOT/6739102

Yle Uutiset 2013 b. Luonnonlääketieteen keskusliitto: Tietämättömyys ja pelko kieltohalun taustalla.

http://yle.fi/uutiset/luonnonlaaketieteen_keskusliitto_tietamattomyys_ja_pelko_kieltohalun_taustalla/6762589