Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

SÄILÖÖNOTTO

 

Säilöönotto tarkoittaa sitä, että henkilö menettää vapautensa vain maahanmuutosta johtuvista syistä. Maasta poistamisen turvaamisen syyt ovat suurin tekijä ihmisten säilöönotolle. Säilöönotolla turvataan, että ihminen ei lähde pakoon. Henkilöllä, joka tulee hakemaan turvapaikkaa ei ole intressejä paeta. Henkilö voisi esimerkiksi ilmoittautua poliisille joka maanantai tiettyyn kellonaikaan. Tämä olisi vaihtoehto säilöönotolle. (Mehtonen 2015.)

 

Miltä tuntuisi joutua Suomeen tulevana turvapaikanhakijana vuodeksi (aikuiset ja lapsiperheet = jopa 12 kk) suljettujen ovien taakse säilöön säilöönottoyksikköön eli luonteeltaan törkeän vapaudenriiston kohteeksi? Tai poliisin (4 vrk) taikka rajavartiolaitoksen pidätystiloihin (48 tuntia) tai maahan yksin tulevana lapsena (15-17 vuotias max. 6 vrk)?

 

Säilöönottokeskukseen suljetaan vuosittain noin 1500 ulkomaalaista Suomessa. Tämänkaltaisia keskuksia on Suomessa kaksi lajiaan. Toinen sijaitsee Helsingin Metsälässä ja toinen Joutsenon Konnunsuolla. Säilöpaikkoja on yhteensä 70. Päätöksen säilöön ottamisesta tekee poliisi tai rajavartiolaitos. (Amnesty 2015 a.)

 

Päätökset säilöön ottamisen oikeudesta tutkii käräjäoikeus kahden viikon välein. Nämä päätökset muuttuvat hyvin harvoin oikeudessa. Konnunsuon säilössä on viime vuoden lokakuusta 2014 alkaen ollut kuusi perhettä. Lapsia on yhteensä ollut 12, joista nuori alle puolivuotias. Säilöönotto on keskimäärin kestänyt kymmenen vuorokautta. (Amnesty 2015 a.)

 

Lapselle säilöönotto on erittäin erittäin haitallista, syystä että lapsi ei säilössä kehity ikätovereidensa mukaisesti ja säilössä olevilla lapsilla esiintyy masennusta, itsetuhoisuutta ja he tekevät enemmän itsemurhia, kuin muut samanikäiset lapset. Tästä kaikesta seuraa huostaanottopäätöksiä, kun vanhemmat menettävät säilöönottoyksikössä kyvyn huolehtia lapsistaan. (Amnesty 2015 a.)

 

Kaikenlaiset yksilöön kohdistuvat eristämiskäytännöt ovat hyvin haitallisia. Tämänkaltaiset mallit luovat lisää pahoinvointia, synnyttävät ja syventävät posttraumaattista stressihäiriötä, lisää eristäytymistä sekä lukuisia muita psyykkisiä ja somaattisia oireita.

 

Ikävää on todeta se, että tämänkaltaiset brutaalit toimintamallit näyttävät olevan lisääntymässä olevia käytäntöjä myös suomalaisessa työelämässä, josta ilmiön olemassaolosta kertoo myös alla olevat asiantuntijalausunnot.

 

Hallinto-oikeustuomari Timo Tervonen Itä-Suomen hallinto-oikeudesta tuo esiin, että suomalaisilla sosiaaliviranomaisilla on ongelmia (lapsen/nuoren) liikkumisen vapauden- ja yhteydenpidon rajoittamisen käytännöissä sekä lapsen tai nuoren kuulematta jättäminen on aivan keskeinen asia, joka tulisi myös kirjallisesti avata (Tervonen 2015).

 

Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila tuo esiin, että ongelma sosiaalityöntekijöiden toiminnassa on todellakin ollut siinä, miten lapsen osallisuus näyttäytyy, he eivät ole riittävästi mukana itseään koskevissa asioissa ja mikä ylipäätään on lapsen kuulemisen osuus (Hämeen-Anttila 2015).

 

Näin heikennetään yksilöiden oikeusturvaa ja rikotaan lakeja. 

 

Säilöön voi joutua useiden syiden johdosta:

 

1. Mikäli ihmisen henkilöllisyys on epäselvä hänet voidaan sulkea seinien taakse säilöön. 

2. Säilöön joutuu jo viranomaisten epäilystä, että henkilö syyllistyisi Suomeessa rikokseen. 

3. Säilöllä varmistetaan myös tehokkaasti ulkomaalaisen maasta poistaminen. (Amnesty 2015 a.)

 

Poliisin ja rajavartiolaitoksen pidätystiloihin voidaan alle 18-vuotias sijoittaa vain, jos myös hänen huoltajansa tai muu täysi-ikäinen perheenjäsenensä on otettu säilöön poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätystiloihin. Ennen alle 18-vuotiaan säilöön ottamista on kuultava sosiaaliviranomaisen edustajaa. (Ulkomaalaislaki 2015.)

 

”Metsälän säilöönottokeskuksessa pidettiin kymmentä Suomeen yksin tullutta lasta samoissa tiloissa aikuisten kanssa. Amnestyn poliisilta saamien tietojen mukaan neljää ilman huoltajaa saapunutta lasta pidettiin lainvastaisesti poliisivankilassa vuonna 2013”. (Amnesty International 2015.)

 

”Ulkomaalaiselle voidaan antaa lupa poistua säilöönottoyksiköstä vakavasti sairaana olevan lähiomaisen tai muun läheisen henkilön tapaamista tai hautaamista varten tai muusta vastaavasta erittäin tärkeästä syystä. Valvonnasta poistumisluvan aikana vastaa poliisi”. (Laki säilöönotettujen ulkomaalaisen kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 2014.)

 

Säilöönotto on hyvin pitkälle viety liikkumisenvapauden rajoitus. Toimenpiteellä on usein kielteisiä vaikutuksia kohdehenkilön terveyteen ja hyvinvointiin. Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kuten lasten, vanhusten, sairaiden ja raskaana olevien naisten tapauksessa säilöönotto on ongelmia täynnä. (Sisäministeriö 2014.)

 

Tässäkin ihmisiltä (päätöksentekijät) puuttuu TIETOISUUS siitä, että mitä tämä säilöönotto tarkoittaa. Jos tämä tietoisuus olisi auki, niin tämä asia näyttäytyisi fyysisesti aivan erinnäköisenä. On se kumma, että viranomaisten työllä sallitaan pahoinvoinnin jatkuminen, sen ylläpitäminen ja ihmisten (etenkin lasten) lisätraumatisoitumisen kaikki edellytykset.

 

Oleskelulupa – ja kansalaisuusasioihin erikoistunut asianajaja Ville Punto tuo esiin, että somalialaisten perheenyhdistämiset Suomessa on viime aikoina katkaistu – poliittisista syistä. Somalialaisille tahdotaan antaa viesti, että Suomeen ei kannata hakeutua. Asianajaja tuo esiin, että viranomaisten päätöksiä tehdään erilaisilla laintulkinnoilla ja tarkoitushakuisesti, niin että päätöksiä ei tehdä edes lain mukaan. (Amnesty 2015 c.)

 

Häntä suututtaa erityisesti Supon asema. Kansalaisuusasioissa koskevissa oikeudenkäynneissä Supolle on annetu oikeus antaa lausunto henkilöstä, jopa aina niin, että henkilö itse (jota asiat koskevat) poistetaan eli eristetään fyysisesti avustajineen salista.Punto tuo esiin, että tämänkaltainen toiminta on vastoin lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa ja toiminta on vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta. (Amnesty  2015 c.)

 

Amnestyn tekemän kyselyn mukaan, jossa selvitettiin puolueiden kantoja turvapaikanhakijoiden säilöönottoon  vain perussuomalaiset käyttäisivät säilöönottoa ensisijaisena toimenpiteenä. Perussuomalaiset ja kristilliset sallivat jopa lasten säilöönoton. (Amnesty 2015 b.)

 

Säilöönotolle on olemassa vaihtoehtoja ja nämä ovat esimerkiksi: ilmoittautumisvelvollisuus, elektroninen valvonta ja valvottu asuminen. Kaikesta huolimatta Suomen viranomaiset käyttävät säilöönottoa ensisijaisena toimenpiteenä (Amnesty 2015 a).

 

* Miltä tämänkaltainen vapaudenriisto tuntuisi?

* Miltä tuntuisi olla jatkuvien henkilötarkastusten, erityistarkastusten sekä jatkuvan teknisen valvonnan kohteena?

* Miltä tuntuisi joutua rikoksesta epäiltyjen listoille ja saada tämän mukaista käytöstä osakseen, sen takia, että on

   ulkomaalainen ja turvapaikanhakija?

* Millä oikeudella perheitä, ja maahan yksin tulevia alaikäisiä laitetaan suljettujen ovien taakse säilöön, heidän

   tietämättä yhtään mitään siitä, että kauanko säilössä joutuu olemaan?

 
Alla koko hallituksen esitys.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_45_2014_p.shtml
 

Eikö eri kulttuureista tulevien lasten koulunkäynti, opiskeleminen, harrastustoiminta ja mahdollisuus leikkimiseen, virkistystoimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen tulisi turvata ja normaalin perhe-elämän vietto myös silloin, kun perheet ovat turvapaikanhakijoina vieraassa maassa? Kouluttaa myös henkilökunta ymmärtämään asiayhteydet humanitaarisesta, inhimillisestä kontekstista.

 

Nykykäytännöllä ja lain antamin oikeuksien nämä ihmiset nähdään turvallisuusuhkana. Todellisuudessa tämänkaltainen asennoituminen ja lainpykälien rustaaminen on ihmisoikeuksien vastaista toimintaa. Tästä puuttuu enää tieto siitä, että heidät pakkolääkitään (rauhoitetaan lääkityksen avulla) säilössä olon aikana, ja heihin käytetään lisäksi muita lainvastaisia pakkotoimenpiteitä.

 

Pakkolääkitystä ilmeisesti käytetään maasta poistamisen yhteydessä. 

 

Suomessa tarvitaan jopa  kolme (3) poliisia saattamaan ulkomaalaistaustainen käännyttämispäätöksen saanut turvapaikahakija Rovaniemeltä Helsininkiin, josta Brysseliin ja täältä Gambiaan. (Amnesty 2015 a). Mitkä ovat syyt, että tarvitaan kolme poliisia tämänkaltaiseen saattotehtävään?

 

Tämän voi uskoa Suomen kaltaisesta maasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomalaistapaukset lisääntyivät jyrkästi vuonna 2009. Miksi näin? Kasvu selittyy maasta poistettavaksi määrättyjen turvapaikanhakijoiden valitusten lisääntymisellä. Mikäli turvapaikanhakija karkoitetaan valtioon, jossa häntä uhkaa epäinhimillinen kohtelu, hän voi valittaa päätöksestään. (Eurooppatiedotus.fi 2010.)

 

Aiheesta uutisia:

Yhteensä 91 lisäpaikkaa vastaanottokeskuksiin

http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/yhteensa_91_lisapaikkaa_vastaanottokeskuksiin_58365
http://yle.fi/uutiset/ulkomaalaisten_sailoonotolle_harkitaan_vaihtoehdoksi_sahkoista_valvontaa/7698016

 

Kannanottoni alla

Lähetetty 24.0‎9.‎2014 

Arvoisa ministeri,

Onko tämä totta, että hallitus tukee ja kannattaa ihmisten ja vielä lasten vapaudenriistoa, joka on vihonviimeinen asioiden hoitamisen toimintakeino missä tahansa viitekehyksessä? Onko lupauksenne mitä alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottamiseen eli vapaudenriistoon tulee täysin vesitetty? Hallitusohjelmassa luvattiin kieltää alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen. Käsittelyssä oleva luonnos ei kieltäisikään alaikäisten säilöönottoa, jonka tiedon olen saanut. Lupauksellenne ei siis ole mitään katteita?

Esityksellä luotaisiin näin aivan uusi kategoria ulkomaalaislapsista eli ”käännytettävät” lapset, joihin ei tulla soveltamaan sääntöjä, joita sovelletaan muihin lapsiin. Heidän vapautensa voitaisiin säilöönoton kautta yhä riistää jopa useiksi päiviksi. Lapset ovat herkkiä ja hyvin haavoittuvaisia ja näillä toimenpiteillä vieläpä lisätään traumatisoitumista ja sen ikäviä kerrannaisvaikutuksia.

Yksintulleiden alaikäisten säilöönotto eli vapaudenriisto on kielletty Irlannissa, Italiassa, Portugalissa, Romaniassa, Slovakiassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa. Belgiassa puolestaan käännytettäville lapsiperheille on kehitetty vaihtoehtoinen turvaamistoimi henkilökohtaisen ohjaajan ja ohjatun asumisen muodossa. Amnestyn yhteistyöjärjestöjen laatimien raporttien mukaan näin on asioiden todellinen laita. Tämänkaltainen kehitys on kansainvälisen oikeuskehityksen mukaista.

Säilöönotto eli vapaudenriisto on siis kielletty useissa maissa mutta sisäministeriö väittää kuitenkin toista. Onko kyse tiedon puutteesta vai tietoisesta tai tiedostamattomasta valehtelusta? Haluaako hallitus edistää vapaudenriistoa vai ihmisoikeuksia? Henkilöllisyyden selvittäminen, asenteellisten kielteisten ennakko-odotusten ylläpitäminen, joissa odotetaan etukäteen henkilön ryhtyvän rikollisiin toimiin tai tarkoitushakuiseen piileskelyyn häntä itseään koskevien asioiden ja päätösten vaikeuttamiseksi ei edellytä henkilön vapaudenriistoa suljettuun laitokseen tai poliisiputkaan.

Tulisiko kyseenalaistaa ja tutkia, että kenen tiedostamattomia tai tietoisia etuja tässä viimekädessä ajetaan, onko tämänkaltaiseen viranomaistoimintaan tukevaa tutkimuksellista tai muuta näyttöä olemassa? Tulisiko kartoittaa sosiaalityöntekijöiden, joiden tahojen kuulemisen jälkeen lapseen kohdistuva vapaudenriisto implementoidaan ja käräjäoikeuksien henkilöstön koulutustarpeet ja kiireellä?

Eikö Suomen toimintaa tässä asiassa voisi muuttaa ohjatun asumisen ja tukiasumistoiminnan muotoon? Vapaaehtoisiakin tarpeen niin vaatiessa varmasti löytyy, kuten Suomessa asuvat omaiset, sukulaiset, ystävät tai muut vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet perheet, pariskunnat ja muut tahot ottamaan lapsia vastaan ja pitämään heistä huolta, (mikäli kielimuuri ei ole esteenä) kunnes turvapaikkapäätös ratkeaa. Tämänkaltainen inhimillinen koti ja perhekeskeinen miljöö on lapselle välttämätön ja toimintamalli olisi mitä parhain malli ja edustaa elämän jatkuvuuden ja toivon mallia.

YK:n lapsen oikeuksien komitea kehotti helmikuussa 2013 julkaistussa raportissaan kaikkia valtioita lopettamaan lasten säilöönoton maahanmuuttoon liittyvistä syistä. Ulkomaalaisten ja vielä lapsiin kohdistuva vapaudenriisto säilöönoton muodossa on äärimmäisiä toimenpiteitä mitä voidaan ylipäätään toteuttaa.

Miksi? Koska se loukkaa ihmisen oikeutta muun muassa henkilönvapauteen ja liikkumisen vapauteen. Miltä tämänkaltainen brutaali toimintamalli ja henkilöön kohdistuvat oletetut ennakkoluulot omalla kohdalla tuntuisi? Säilöön otetut eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Säilöönotto johtuu siitä, että he ovat ulkomaalaisia. Tämänkaltainen toiminta antaa maasta ja sen asioiden hoitamisen toimintamallista totalitaarisen valtion ja hyvin erikoisen kuvan.

Vaadin, että hallitus puuttuu rajusti asiaan lasten oikeuksien näkökulmasta ennen esityksen antamista eduskunnalle. Muutos on äärimmäisen helppo tehdä ja toiminnassa riittää, että hallitus palaa sisäministeriön maaliskuussa 2012 esittämään luonnokseen. Lasten vapaudenriisto säilöönoton muodossa on kiellettävä.

 

Arvoisa vastaanottaja,

Kiitos ministeri Päivi Räsäselle lähettämästänne viestistä ja huolestanne. Vastaan Teille ministerin pyynnöstä. Pahoitteluni vastauksen viivästymisestä.

Tuotte viestissänne esiin tärkeän asian. Torstaina 25.9. valtioneuvosto hyväksyi esityksen, joka hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti kieltää alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönoton. Kaikkien alaikäisten säilöönotto poliisin tiloissa kielletään kokonaan. Esitys menee lisäksi hallitusohjelmaa paljon pidemmälle kieltäessään alle 15-vuotiaiden ilman huoltajaa olevien säilöönoton myös maasta poistamisen yhteydessä. 15 vuotta täyttäneiden säilöönotolle se asettaa näissä tilanteissa tiukat aikarajat (72 tuntia). Säilöönotto on näissäkin tapauksissa mahdollinen vain, mikäli maasta poistamista ei voida millään muilla keinoilla turvata. Näillä muutoksilla lainsäädäntömme on eurooppalaisittain tarkasteltuna tiukimmasta päästä, esimerkiksi Ruotsin vastaavaa lainsäädäntöä tiukempi.

Hallituksen esitys oli tiistaina 30.9. eduskunnassa lähetekeskustelussa, mikä jälkeen se toivottavasti etenee eduskunnassa nopealla tahdilla. Sisäministeriössä valmisteltu hallituksen esitys on laaja kokonaisuus, jonka jokaisen kohdan tavoitteena on parantaa säilöön otettujen henkilöiden asemaa ja oikeusturvaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää säilöjen turvallisuutta.

Säilöönoton vaihtoehtona esityksessä asetetaan etusijalle ilmoittautumisvelvollisuus. Säilöönoton muita vaihtoehtoja koskeva selvitystyö on käynnissä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Selvityksen tavoitteena on laajaan kansainväliseen analyysiin perustuen tuoda esiin vaihtoehdot, joita Suomessa ei vielä käytetä, ja arvioida niiden soveltuvuus järjestelmäämme. Selvitys antaa hyvän pohjan tuoda nämä vaihtoehdot lainsäädäntöön nopealla aikataululla.

Kuluvalla hallituskaudella olemme myös rakentaneet Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen uuden säilöyksikön, jonka avajaisia vietettiin 26.9. Uudella yksiköllä olemme varmistaneet, että perheille ja alaikäisille taataan heidän tarpeensa huomioon ottavat olosuhteet eikä aikuisiakaan enää kapasiteettipuutteen vuoksi tarvitse säännöllisesti sijoittaa poliisin tiloihin. Uusi säilöyksikkö yhdessä tämän lakihankkeen kanssa parantaa säilöön otettujen asemaa enemmän kuin mitä on tehty moneen hallituskauteen.

Kiitos vielä yhteydenotostanne ja hyvää syksyn jatkoa!

Ystävällisin terveisin,

E. Tapaninen

Suunnittelija Sisäministeriö

 

Ministereiden ja muiden hankkeessa mukana olevien henkilöiden vastausten perusteella asiaa ei ole helppo käsitellä monipuoluehallituksessa. Yhdeksi syyksi nostettiin nykyisen sisäministerin asennoitumisen laatu ko. asiaan, joka ilmeisesti ei ole kovin ihmisoikeusmyönteinen mitä säilöönotto muutosten käytäntöihin tulee.

 

Miten alaikäisten, haavoittuvassa asemassa olevien ja perheellisten ulkomaalaisten säilöönottoa voidaan vähentää? Tätä selvitetään tällä hetkellä sisäministeriössä. (Ihmisoikeuskeskus 2015).

 

Lähteet

 
Amnesty International 2015. Maailman johtajien otettava vastuu siviilien hädästä. 25.2.2015.
https://www.amnesty.fi/maailman-johtajien-otettava-vastuu-siviilien-hadasta/
Amnesty 2015 a. Lukkojen takana. Amnesty 1/2015
 
Amnesty 2015 b. Tentissä ihmisoikeudet. Amnesty 1/2015.
 
Amnesty 2015 c. Ihmisten puolella. Amnesty 1/2015
 
Eurooppatiedotus.fi 2010. Kansalaisen mahdollisuudet valittaa ja vedota EU:ssa. Tietosivu
4/2010. file:///C:/Users/arja/Downloads/Valitus_EUssa_Edita.pdf

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_45_2014_p.shtml

Hämeen-Anttila L. 2015. Koulutus vuoden 2016 alussa voimaan tulevista lastensuojelulain muutoksista. Sosiaali- ja terveysministeriö. Finlandia talo 11.11.2015.

Ihmisoikeuskeskus 2015. Ajankohtaista perus- ja ihmisoikeuksista – ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsaus 2/2015.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020116

Mehtonen S. 2015. Korkea Aika eduskuntavaalikampanja koulutustilaisuus. Amnesty International, Suomen osasto Helsinki

Sisäministeriö 2014. Selvitys säilöönoton vaihtoehdoista. Sisäministeriön julkaisu 35/2014. Maahanmuutto.

http://www.intermin.fi/download/57317_julkaisu_352014.pdf?7e9c9647dce8d188

Tervonen T. 2015. Koulutus vuoden 2016 alussa voimaan tulevista lastensuojelulain muutoksista. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. Finlandia talo 11.11.2015.

Ulkomaalaislaki.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301#L7P122